Centre RMF Center: Foibem-piofanana Filamatra.

Tongasoa eto amin’ny tranokala ny Sampam-piofanana teny vahin’ny Centre RMF Center.Ianao izay tafiditra ato dia efa mpikambana ao amin’ny fandaharam-piofanana ato aminay.

Maro ireo karazam-piofanana azonay atolotra anao arakaraky ny filanao. Miainga avy amin’ny fampiofanana mandeha andiany, na fampiofanana mandeha irery (na eo anivon’ny Foibe fampiofananay na eo anivon’ny toeram-piasan’ireo mpiofana)

Hatramin’ny fiatombohany ny taona 1989, ny Centre RMF Center dia nikatsaka hatrany ny hitandro ny hatsaran’ny kalitao eo amin’ny lafiny fampitana ny fampiofanana mba hanara-penitra ary izany no nahazoana ny fankatoavana STAS na Standard Teaching Approach System.

Ny Fahaiza-manao STAS manko dia ahazoana vokatra haingana sy voasedra ao anatin’ny fotoana voafetra ary koa mba ahazoana vokatra maharitra sy azo tsapain-tànana.

Ankehitriny, noho ny fandrosoana ara-teknolojia sy ny fisian’ireo Anjery manotolo tsy miankina maro dia mitombo ny hataky ny mpiofana latsaky ny 18 taona izay sokajy manokana vao misokatra ato amin’ny Centre RMF Center.

Tongasoa ato aminay!

Formation_en_salle

Formation à long terme

Formation à moyen terme

(Cours à la carte)

Après un test de placement oral sous forme d'entretien oral de 15 mn au maximum, l'intervenant détermine le contenu du programme de formation avec les suggestions du ou des apprenants. La fréquence ainsi que le volume horaire de la formation seront déterminés en fonction du résultat du test de placement: clé fondamental de la teneur du contrat de formation.

Formation à court terme

(Cours sous module)

Cette approche, très innovante, permet à tout apprenant de suivre une formation permettant de joindre contrainte de temps de formation au besoin d'une formation "flash». En effet, ce type de formation permet de réduire considérablement la durée de formation tout en répondant au besoin pressant de l'apprenant. Une formation pouvant s'étaler sur une durée de 10 heures selon le résultat du test de placement.

Formation à distance

(en mode e-learning)

Formation disponible sur tous supports électroniques tels que Skype, Facebook, Tweeter et même sur notre site, nous assistons nos apprenants en temps réel, répondant ainsi à une ventilation idéale de formation en offrant un type de formation pouvant allier travail et études!


MUSIC SHOP RAJAOFETRA sy ny Tantarany.

Ny zanaka faralahy RAJAOFETRA Francis izay nanangana ny MSR (MUSIC SHOP RAJAOFETRA) dia fanohizana ny ezaka lehibe nataon’drainy RAJAOFETRA Parson nanomboka ny taona 1956. Hatramin’ny fotoana niforonany, ny MSR dia nikatsaka hatrany ny hitazona avo ny lenta sy kalitao RAJAOFETRA.

Ankehitriny, ny MSR dia eo am-panomanana ny famoahana ny vokatra farany ao aminy dia ny tetik’asa GRM (GitaRa Malagasy) izay hivoaka eo amin’ny tsenan’ny varotra tsy ho ela. Izany no ho tanteraka dia nohon’ ny fiombonan’antoka amin’ireo mpamorona fanta-daza avy any Etazonia sy Azia.

Noho ny fitiavany mozika, ny Mpitantana ankehitriny dia mikatsaka hatrany ny hametraka ny marika RAJAOFETRA ho fenitra eo amin’ny kanto ho an’ny rehetra.

Ampian’ireo karazan-tsampana maro ao aminy toy ny varotra, fanamboarana, fanavaozana (refurbishing), ny MSR dia vovonana ho an’ireo mpanakanto matianina manerana ny Nosy sy ireo Nosy Manodidina ny Ranomasimbe Indiana.

Rajaofetra Parson
RAJAOFETRA Parson
Mpanorina
(1956 – 1986)Rajaofetra Francis
RAJAOFETRA Francis
Mpitantana
(1989 – …)