Momba Anay

Hatramin’ny fisokafany ny taona 1989, ny Centre RMF Center dia nahazo ny toerana tokony hisy azy amin’ny maha sampam-piofanana teny vahiny eo anivon’ireo Orinasa lehibe azy. Maro ireo mpandraharaha, mpanao politika, na olon-tsotra izay nandrato fiofanana tato aminay ary nahazo tombotsoa tokoa.

Miavaka tanteraka ny Centre RMF Center eo amin’ny rafi-piofanana manokana izay afaka mampiofana olona iray hatramin’ny olona zato indray mandeha.

Io fomba fampiofanana tsy manam-paharoa io dia nalaina avy amin’ny fampiofanana fata-daza avy amin’ny Anjery manotolo tany Philadelphie Pennsylvanie (USA)

Ny Mpiara-miasa ao amin’ny Centre RMF Center

RAJAOFETARA Francis

RAJAOFETRA Francis : Talen’ny Fampiofanana.

ANDRIANTSIALONINA Lysiane

ANDRIANTSIALONINA Lysiane: Tale Jeneraly Lefitra.

Ramantenasoa Domoina

RAMANANTENASOA Domoina : Mpampiofana Voalohany.

 10-ok

RAJAOFETRA Liantsoa : Tale Ara-barotra sy Ara-pitantànana.