Ireo Karazam-piofanana misy ato aminay.

Fiofanana Antonin’Hezaka.

Aorian’ny fitsapana am-bava izay tsy mihoatra ny 15 mn dia faritan’ny mpampiofana ny ambaratonga tokony hisy ny mpiofana.Voafaritra ao anatin’izany ny fotoana hiofanana ary ny faharetany isaky ny miofana.

Fiofanana fohy Hezaka.

Fomba fampiofanana vaovao tokoa nefa ahitana vokatra haingana satria dia mifototra amin’ny filan’ny mpiofana amin’ny sehatr’asa manokana iray izany ka tsy dia maharitra mety ho vita ao anatin’ny 15 ora aza. izany ilay antsoina hoe “Fiofanana araka ny filàna”.

Fiofanana ampitain-davitra

Noho ireo teknolojia vaovao maneratany dia tafiditra ao anatin’ny seraseram-piofanana ny facebook, Tweeter, Skype ahafahana manakaiky ireo mpiofana manana olana ara-potoana.Ao koa anefa ireo olom-panjakana na mpitantana ambony mandrato io karazam-piofanana io noho ny antony manokana.(fitsimbinana ny tsiambaratelon’ny Andraikitra raisina eo amin’ny tontolon’ny asa)019